Anna Jurksztowicz – Diamentowy kolczyk

August 12, 2010