Anna Jurksztowicz – Czas nas uczy pogody

August 12, 2010